Pro kolik hráčů
10 - 30
Hráno s
23
Počet vedoucích
2
Rozdělení hráčů
dvojice  
Typ hry
noční hra, seznamka  
Prostředí
 
Časová naročnost

30 - 45 minut

Pomůcky

očíslovaný formulář A5 s několika otázkami pro každého hráče, připínáčky, baterka, papír a psadlo pro každého hráče

Příprava

Sestavte formulář několika otázek dle svého výběru a zaměření vašeho programu. Všechny kopie formuláře očíslujte. Před začátkem programu nechte každého účastníka vyplnit samostatně a nenápadně formulář, který si nebude podepisovat. Vyplněný vám ho opět nenápadně včas vrátí. Poznamenejte si jméno hráče a číslo jeho formuláře.

Pravidla

Hráči jsou rozděleni do dvojic. Každá dvojice se s baterkou, papírem a tužkou pohybuje ve vymezeném prostoru a hledá A5 formuláře v něm rozmístěné. Pokud nějaký najde, pozorně si přečte otázky a odpovědi na ně. Na základě odpovědí se snaží příjít na to, kdo formulář vyplňoval. Na svůj papír si píše vždy číslo formuláře a jméno hráče, o němž si myslí, že formulář vyplňoval. Ke každému formuláři se může kdykoliv vrátit. Hráči se mohou ptát ostatních hráčů na cokoliv. Pouze se nesmí ptát na nic, co se týká přímo vyvěšených formulářů. Nesmí tedy položit nikomu otázku ani trochu připomínající otázku z formuláře. Nesmí se nikoho zeptat, zda ten formulář vyplňoval on. Hráči mohou odpovídat jiným hráčům pouze ANO/NE. Cílem je odhadnout, kdo se pod kterým formulářem skrývá a zjistit tak něco o ostatních hráčích. Po ukončení časového limitu lze v kruhu předčítat jednotlivé formuláře a vybízet hráče, aby řekli, kdo je podle nich psal.

Poznámky

Verze 2: Pokud hráčům zdůrazníme, aby o formulářích nemluvili celý víkend nebo po dobu několika dní, můžeme stejnou hru zahrát na konci víkendu s tím, že si hráči mohou opravit své typy, a teprve potom uspořádat v kruhu diskusi o výsledcích jejich pátrání a o případných změnách, které oproti první hře učinili a proč je učinili.

Kde se hra hrála
KABUKA 2008 jaro
Do databáze zadal Světlušák

Pokud budete přihlášeni, mužete si hru stahovat jako PDF, ...

Materiály hry

Názory ostatních na hru

NepočítačovéHry.cz © 2014 | Web vytvořil Jakub Červený