Pexeso 1

Pro kolik hráčů
10 - 16
Hráno s
16
Počet vedoucích
2
Rozdělení hráčů
dvě družstva  
Typ hry
jiný  
Prostředí
venku, den  
Pomůcky

jedna či dvě kompletní sady pexes (dle počtu hráčů), cokoliv na vyznačení startu každého družstva

Příprava

Rozložte pexeso cca 10 - 20 metrů od startů.

Pravidla

Hráči jsou rozděleni na dvě družstva. Pexeso je rozloženo na zemi, zamícháno obrázky dolů cca 10 - 20 metrů od startu obou družstev. Družstva mají každé svou startovní čáru vzdálenou od druhého, avšak stejně daleko od pexes. Dvojice z každého družstva vybíhají k pexesu a každý člen dvojice může otočit jednu kartičku pexesa. Pokud oba hráči ve dvojici otočí shodné obrázky, nechávají si je u sebe a mohou otočit každý další obrázek. Při nesouhlasném otočení vrátí chybně otočené kartičky na jejich původní místa a vracejí se zpět ke svému družstvu, které vysílá ihned novou dvojici. Družstvo může tvořit dvojice libovolně a samozřejmě se radit o nálezech a taktice. Podmínkou je, že v nové dvojici, která vybíhá, nesmí být přítomen hráč, který se právě ve dvojici vrátil od pexes. Když jsou všechna pexesa rozebrána, vyhrává družstvo, které získalo více shodných dvojic.

Poznámky

Dbejte důsledně na to, aby hráči vraceli kartičky na místa, odkud je otočili. Pokud to nezdůrazníte, někteří kulišáci si budou kartičky rovnat na zem podle domluveného systému. A hlavně vznikne na herní ploše zmatek.

Kde se hra hrála
KABUKA 2007 podzim
Do databáze zadal Světlušák

Pokud budete přihlášeni, mužete si hru stahovat jako PDF, ...

Materiály hry

Názory ostatních na hru

NepočítačovéHry.cz © 2014 | Web vytvořil Jakub Červený