Kastroloni útočí

Pro kolik hráčů
10 - 99
Hráno s
18
Počet vedoucích
2
Rozdělení hráčů
dvě družstva, jeden tým  
Typ hry
noční hra, orvávačka  
Prostředí
venku, uvnitř, noc  
Časová naročnost

několik dní a nocí

Pomůcky

losovací kartičky "člověk" a "Kastrolon" v počtu hráčů, pistolky na vodu u všech hráčů, lano, trumpetka nebo jiný zdroj poplašného signálu, hráči mohou mít baterky, cokoliv na označení stromu mimo prostor "vesmírné lodi"

Příprava

Dopředu si nachystáme kartičky Kastrolonů a lidí podle počtu hráčů. Kastrolonů by mělo být cca 20%, zbytek jsou lidé.

Pravidla

Hra proběhne v několika kolech. Na jejím začátku si hráči náhodně vylosují kartičku, kterou nikomu neukazují. Buď je na ní uvedeno, že jsou člověk a mají za úkol bránit svou vesmírnou loď, nebo jsou Kastrolon a mají za úkol v určitém čase, pokud zazní signál, sabotovat vesmírnou loď lidí. Kastroloni se chovají jako lidé, jsou tzv. spící agenti. Každý Kastrolon má na kartičce uvedeno časové období, kdy může být aktivován a dále místo, kde se musí po aktivaci nahlásit. Uprostřed herního území je postaven kůl a kolem něj při zemi obtočen provaz. Není nijak zauzlován. Všichni hráči jsou informováni, že jakmile zazní zatroubení trumpetky (nebo jiný vámi zvolený hromadný signál), všichni lidé se musí rozmístit v předem dohodnutém okruhu okolo kůlu. (V závislosti na terénu a počtu hráčů cca 30 - 60 metrů od kůlu.) Kastroloni, jejichž lístek označuje časové období, kdy mohou být aktivováni (např. noc z pátku na sobotu..), se probudí, běží na místo napsané na jejich lístku, kde si plácnou se zde stojícím organizátorem a pak mají za úkol odmotat provaz od kůlu. Celá akce trvá 20 minut od zaznění signálu. Pokud Kastroloni do tohoto limitu provaz odmotají, zvítězili. Neaktivovaní kastroloni se chovají jako lidé - tedy brání. Lidé se nesmí provazu chytat ani zbytečně jinak dotýkat (je to supravodič elektřiny a zabil by je). Kastroloni mohou. Jakmile někdo z lidí zjistí, že do střeženého prostoru vnikli Kastroloni, vyhlásí poplach a všichni lidé se snaží Kastrolonům zabránit jakýmkoliv způsobem v odmotání provazu. Je to tedy okamžik, kdy lidé mohou opustit bránící okruh a stáhnout se podle potřeby ke kůlu. Lidé nesmí provaz ničím připevnit, nesmí kolem něj stavět opevnění. Při potyčkách se nesmí používat údery, škrcení ani lechtání. Pokud je Kastrolon nebo člověk zasažen vodou z pistolky do obličeje, musí všeho nechat, běží mimo prostor lodi k domluvenému místu, kde se dotkne označeného kmene a vrací se opět do "boje". Na Kastrolona, který se drží kabelu - provazu, vodní zbraně neplatí. Je propojen se supravodičem. Útok Kastrolonů může nastat několikrát během akce, dle potřeby organizátorů, protože ačkoliv lidé znají některé již odhalené Kastrolony, zcela jistě neznají ty, jejichž čas aktivace dosud nenastal.

Poznámky

Hráčům je třeba zdůraznit, že nesmí opustit svá stanoviště v okruhu obránců, dokud dovnitř tohoto kruhu obrany nevnikne nějaký Kastrolon. Pokud máte audiotechniku, je ideální, aby varovný signál zněl po celou dobu útoku. Vznikne tak skvělá atmosféra. Kastroloni jsou aktivní pouze v době uvedené na svých lístcích, pokud v tu dobu nastane poplach. Samozřejmě můžete některým na lístek napsat, že jsou aktivní celý víkend. Dle vaší potřeby.

Inspirace

Seriál Battlestar Galactica

Kde se hra hrála
KABUKA 2010 jaro
Do databáze zadal Světlušák

Pokud budete přihlášeni, mužete si hru stahovat jako PDF, ...

Materiály hry

Názory ostatních na hru

NepočítačovéHry.cz © 2014 | Web vytvořil Jakub Červený